نجف آباد یکی از بالاترین آمار مرگ و میر موتور سواران را در استان دارد. ظرف سه ماه گذشته بیش از پانزده موتور سوار جان خود را به دلیل نداشتن کلاه ایمنی از دست داده اند.

مرگ ۱۵موتور سوار نجف آبادی در نود روز

نجف آباد یکی از بالاترین آمار مرگ و میر موتور سواران را در استان دارد. ظرف سه ماه گذشته بیش از پانزده موتور سوار جان خود را به دلیل نداشتن کلاه ایمنی از دست داده اند.

ایمنا: مجتبی راعی فرماندار نجف آباد بیان داشت: با وجود تمامی تلاش های دستگاه های مسئول، به نظر می رسد نیازمند کار ریشه ای در سطح خانواده ها برای تبدیل استفاده از کلاه ایمنی به یک فرهنگ عمومی باشیم.

راعی از رشد ۲۳درصدی آمار دستگیرشدگان مرتبط با مواد مخدر در سطح کشور در مقایسه با سال گذشته خبر داد و افزود: باید اذعان کنیم که دشمن خاکریز اول خود را در اتاق خواب و گوشی فرزندان ما برپا کرده و تربیت نسل آینده به امری بسیار مهم و در عین حال مشکل و حساس تبدیل شده است.

موتور سواری مرگ ۱۵موتور سوار نجف آبادی در نود روز مرگ ۱۵موتور سوار نجف آبادی در نود روز            13 150x300

موتور سواری

مرگ ۱۵موتور سوار نجف آبادی در نود روز