صدا و سیما: سومین دوره رقابت های کشوری کمیته امداد در موضوع قرآن به میزبانی سالن شهروند نجف آباد به مدت چهار روز برگزار می شود. در این دوره چهارصد منتخب سی و یک استان در رشته های حفظ، قرائت، ترتیل، اذان و مقالات در دو بخش مردان و زنان رقابت خواهند کرد.

مسابقات قرآنی کمیته امداد در نجف آباد

صدا و سیما: سومین دوره رقابت های کشوری کمیته امداد در موضوع قرآن به میزبانی سالن شهروند نجف آباد به مدت چهار روز برگزار می شود. در این دوره چهارصد منتخب سی و یک استان در رشته های حفظ، قرائت، ترتیل، اذان و مقالات در دو بخش مردان و زنان رقابت خواهند کرد.

شرکت کنندگان که شامل مددجویان کمیته امداد و خانواده پرسنل می شوند، از اهل سنت و شیعه بوده و در دو رده سنی دوازده تا شانزده سال و شانزده سال به بالا با هم رقابت می کنند. راه یافتگان مرحله کشوری این مسابقات از بین ۴۲ هزار شرکت کننده انتخاب شده اند.

تاکنون بیش از ۵۰۰ مقاله به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

کمیته امداد

کمیته امداد

نجف آباد نیوز