با همکاری فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای و شهرداری نجف آباد، اولین دوره مسابقات قوی‌ترین مردان زورخانه‌ای ایران به میزبانی نجف آباد برگزار شد.

مسابقه قوی ترین مردان زورخانه ای ایران در نجف آباد + فیلم

با همکاری فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای و شهرداری نجف آباد، اولین دوره مسابقات قوی‌ترین مردان زورخانه‌ای ایران به میزبانی نجف آباد برگزار شد. این مسابقات که از ۲۹ اسفند تا ۱۴ فروردین ۹۸ برگزار شد، در قالب ۱۵ قسمت از شبکه ورزش پخش شد. در این مسابقات ۲۵ نفر از قوی‌ترین مردان ورزش‌های پهلوانی ایران از بیش از ۱۵ استان کشور شرکت داشتند.

قوی ترین مردان زورخانه ای ایران مسابقه قوی ترین مردان مسابقه قوی ترین مردان زورخانه ای ایران در نجف آباد + فیلم                              2 300x200

قوی ترین مردان زورخانه ای ایران

قوی ترین مردان زورخانه ای ایران مسابقه قوی ترین مردان مسابقه قوی ترین مردان زورخانه ای ایران در نجف آباد + فیلم                              3 300x200

قوی ترین مردان زورخانه ای ایران

قوی ترین مردان زورخانه ای ایران مسابقه قوی ترین مردان مسابقه قوی ترین مردان زورخانه ای ایران در نجف آباد + فیلم                              1 300x200

قوی ترین مردان زورخانه ای ایران

مسابقه قوی ترین مردان زورخانه ای ایران در نجف آباد + فیلم