مساجد نجف آباد ۱۰۰ هزار کتاب دارند
مساجد نجف آباد ۱۰۰ هزار کتاب دارند

خبرگزاری شبستان: اقبال صالحی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نجف آباد  اظهارداشت: ۱۰۰ هزار جلد کتاب در کتابخانه مساجد این شهرستان وجود دارد که از این تعداد ۴۰ هزار جلد متعلق به کتابخانه کانون فرهنگی هنری آیت الله حججی نجف آباد است.  وی با اشاره به فعالیت ۷۰ کانون فرهنگی هنری در مساجد شهرستان نجف […]

خبرگزاری شبستان: اقبال صالحی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نجف آباد  اظهارداشت: ۱۰۰ هزار جلد کتاب در کتابخانه مساجد این شهرستان وجود دارد که از این تعداد ۴۰ هزار جلد متعلق به کتابخانه کانون فرهنگی هنری آیت الله حججی نجف آباد است.

 وی با اشاره به فعالیت ۷۰ کانون فرهنگی هنری در مساجد شهرستان نجف آباد گفت: ۴۵ کتابخانه عمومی مخزن دار در مساجد شهرستان نجف آباد فعال است و بیش از ۲۰ کتابخانه باز نیز در شبستان مسجد ایجاد شده که بیش از هزار نفر عضو این کتابخانه های عمومی هستند.