مگر واقعیت هایی که در مستند «زمستان یورت» بیان می شود به چه کسانی برمی خورد که صدا و سیمای ما نباید آن را برای مردم نشان بدهد؟

مستندی که اجازه اکران ندارد+ تیزر

مگر واقعیت هایی که در مستند «زمستان یورت» بیان می شود به چه کسانی برمی خورد که صدا و سیمای ما نباید آن را برای مردم نشان بدهد؟

مشرق نیوز: گلعلی بابایی نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس:مستند «زمستان یورت»  کار جسورانه و افشاگرانه ای است که به بیان بخشی از واقعیت های تلخ جامعه کارگری امروز کشور می پردازد؛ آن هم قشر فداکاری که چندین سال است از طرف کارفرما مورد ظلم واقع شده اند.

وی یادآور شد: مطلب مهم در این رابطه این است که اگر صدا و سیمای ما چنین مستندهایی را پخش نکند، قطعا شبکه هایی چون بی بی سی، من و تو و… این ماجراها را با رنگ و لعاب سیاسی به خورد مردم می دهند و بهره خودشان را می برند.

زمستان یورت مستندی که اجازه اکران ندارد+ تیزر مستندی که اجازه اکران ندارد+ تیزر            300x209

زمستان یورت

متن کامل خبر

مستندی که اجازه اکران ندارد+ تیزر