مشرق نیوز: مسجد نبی اکرم (ص) در بافت قدیم شهر علویجه (محله پاجوی) از توابع شهرستان نجف آباد واقع شده است. این بنا در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۸۵ به شماره ثبت (۱۸۱۰۵) در سازمان میراث فرهنگی ثبت شده است.

مسجد ۱۵۰ساله در علویجه+تصاویر

مشرق نیوز: مسجد نبی اکرم (ص) در بافت قدیم شهر علویجه (محله پاجوی) از توابع شهرستان نجف آباد واقع شده است. این بنا در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۸۵ به شماره ثبت (۱۸۱۰۵) در سازمان میراث فرهنگی ثبت شده است.

 این مسجد حدود ۵۰ مترمربع مساحت داشته و از سه فضای مربع شکل به هم پیوسته با طاق‌های عرق چینی تشکیل شده است و تخمین زده می‌شود حدود ۱۵۰ سال قدمت دارد.

مسجد نبی اکرم علویجه مسجد ۱۵۰ساله در علویجه+تصاویر مسجد ۱۵۰ساله در علویجه+تصاویر 3092220 300x200

مسجد نبی اکرم علویجه

مسجد ۱۵۰ساله در علویجه+تصاویر

مسجد نبی اکرم علویجه مسجد ۱۵۰ساله در علویجه+تصاویر مسجد ۱۵۰ساله در علویجه+تصاویر 3092231
مسجد نبی اکرم علویجه
مسجد نبی اکرم علویجه مسجد ۱۵۰ساله در علویجه+تصاویر مسجد ۱۵۰ساله در علویجه+تصاویر 3092230
مسجد نبی اکرم علویجه
مسجد نبی اکرم علویجه مسجد ۱۵۰ساله در علویجه+تصاویر مسجد ۱۵۰ساله در علویجه+تصاویر 3092229
مسجد نبی اکرم علویجه
مسجد نبی اکرم علویجه مسجد ۱۵۰ساله در علویجه+تصاویر مسجد ۱۵۰ساله در علویجه+تصاویر 3092228
مسجد نبی اکرم علویجه
مسجد نبی اکرم علویجه مسجد ۱۵۰ساله در علویجه+تصاویر مسجد ۱۵۰ساله در علویجه+تصاویر 3092223
مسجد نبی اکرم علویجه
مسجد نبی اکرم علویجه مسجد ۱۵۰ساله در علویجه+تصاویر مسجد ۱۵۰ساله در علویجه+تصاویر 3092224
مسجد نبی اکرم علویجه
مسجد نبی اکرم علویجه مسجد ۱۵۰ساله در علویجه+تصاویر مسجد ۱۵۰ساله در علویجه+تصاویر 3092225
مسجد نبی اکرم علویجه
مسجد نبی اکرم علویجه مسجد ۱۵۰ساله در علویجه+تصاویر مسجد ۱۵۰ساله در علویجه+تصاویر 3092226
مسجد نبی اکرم علویجه
مسجد نبی اکرم علویجه مسجد ۱۵۰ساله در علویجه+تصاویر مسجد ۱۵۰ساله در علویجه+تصاویر 3092220
مسجد نبی اکرم علویجه