مسمومیت زغالی ۴ نجف آبادی
مسمومیت زغالی ۴ نجف آبادی

ایمنا: گاز منواکسید کربن با زغال در محدوده  نجف آباد ۴ نفر را مصدوم کرد. . این مسمومیت با گازco   اتفاق افتاد. اشخاصی که دچار این نوع مسمومیت شدند، ۱ مرد و ۲ زن و ۱ کودک بودند. گفتنی است آمبولانس نیروهای اورژانس برای نجات به مصدومان اعزام شدند و  ۴مصدوم این سانحه را به […]

ایمنا: گاز منواکسید کربن با زغال در محدوده  نجف آباد ۴ نفر را مصدوم کرد. . این مسمومیت با گازco   اتفاق افتاد. اشخاصی که دچار این نوع مسمومیت شدند، ۱ مرد و ۲ زن و ۱ کودک بودند.
گفتنی است آمبولانس نیروهای اورژانس برای نجات به مصدومان اعزام شدند و  ۴مصدوم این سانحه را به بیمارستان شهید منتظری انتقال دادند.