صدا و سیما: عباس عابدی سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: شام دوشنبه ۲۵ اسفند ۹۹، یک حادثه گازگرفتگی در منطقه صالح آباد نجف آباد گزارش شد.

مسمومیت گازی یک زن در نجف آباد

صدا و سیما: عباس عابدی سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: شام دوشنبه ۲۵ اسفند ۹۹، یک حادثه گازگرفتگی در منطقه صالح آباد نجف آباد گزارش شد که با اعزام اورژانس، خانمی که به دلیل نشت گاز آبگرمکن دچار مسمومیت شده بود، به بیمارستان فاطمه زهرا انتقال داده شد.

گاز گرفتگی مسمومیت گازی یک زن در نجف آباد مسمومیت گازی یک زن در نجف آباد                     12 150x300

گاز گرفتگی

مسمومیت گازی یک زن در نجف آباد