مسمومیت گازی ۵ نفر در نجف آباد
مسمومیت گازی ۵ نفر در نجف آباد
ایمنا: سخنگوی اورژانس استان اصفهان گفت: ساعت ۱۰:۴۸ جمعه بیست‌وششم آبان حادثه مسمومیت با گاز CO در پی استفاده از آلادین (علاء الدین) به منظور گرمایش اتاق به مرکز اورژانس اصفهان گزارش شد.

مسمومیت گازی ۵ نفر در نجف آباد

ایمنا: سخنگوی اورژانس استان اصفهان گفت: ساعت ۱۰:۴۸ جمعه بیست‌وششم آبان حادثه مسمومیت با گاز CO در پی استفاده از آلادین (علاء الدین) به منظور گرمایش اتاق به مرکز اورژانس اصفهان گزارش شد.

عباس عابدی با بیان اینکه حادثه مذکور در یزدانشهر نجف‌آباد رخ داده بود، افزود: بلافاصله دو واحد امدادی ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد. پنج نفر شامل یک زن، یک پسربچه و سه دختربچه در پی این حادثه مسموم و به بیمارستان شهید منتظری نجف‌آباد منتقل شدند.

گاز گرفتگی

گاز گرفتگی

مسمومیت گازی ۵ نفر در نجف آباد