خبرگزاری مهر: سخنگوی اورژانس استان گفت: حوالی ساعت هفت و نیم شب یکشنبه بیست و ششم بهمن ۹۹، مسمومیت چهار مرد با گاز آمونیاک در سردخانه میوه واقع در جاده نجف آباد، گزارش شد.

مسمومیت ۴نفر در سردخانه جاده نجف آباد

خبرگزاری مهر: سخنگوی اورژانس استان گفت: حوالی ساعت هفت و نیم شب یکشنبه بیست و ششم بهمن ۹۹، مسمومیت چهار مرد با گاز آمونیاک در سردخانه میوه واقع در جاده نجف آباد، گزارش شد.

عباس عابدی ادامه داد: سه نفر از این افراد به بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد انتقال داده شدند و یکی از آن ها ترجیح داد در محل حادثه درمان شود و تمامی مصدومان زنده مانده اند.

حادثه مسمومیت ۴نفر در سردخانه جاده نجف آباد مسمومیت ۴نفر در سردخانه جاده نجف آباد            300x212

حادثه

مسمومیت ۴نفر در سردخانه جاده نجف آباد