مسمویت گازی شش نجف آبادی
مسمویت گازی شش نجف آبادی
ایمنا: سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مسمومیت شش نفر بر اثر گازگرفتگی در نجف آباد خبرداد.

مسمویت گازی شش نجف آبادی

ایمنا: سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مسمومیت شش نفر بر اثر گازگرفتگی در نجف آباد خبرداد.

عباس عابدی گفت: این حادثه حوالی ساعت ۷ شب شنبه ۳۰ آذر ماه به اورژانس اعلام شد و در آن از شش عضو مسموم شده یک خانواده، دو نفر به صورت سرپایی درمان شده و بقیه به بیمارستان فاطمه الزهرا انتقال داده شدند.

دو زن ۳۵ و ۵۸ ساله، دو کودک ۹ و ۵ ساله و دو شیرخوار ۹ ماهه افراد حادثه دیده را تشکیل می دهند.

اورژانس

اورژانس