مشارکت حداکثری؛هدف اصلاح طلبان نجف آباد در انتخابات اسفند
مشارکت حداکثری؛هدف اصلاح طلبان نجف آباد در انتخابات اسفند

رئیس شورای اصلاح طلبان شهرستان نجف آباد در جمع اصلاح طلبان نجف آباد گفت : هدف اصلاح طلبان فراهم کردن زمینه مشارکت حداکثری در انتخابات است. محمد نصراللهی پنجشنبه شب در نشست اصلاح طلبان نجف آباد و تیران و کرون با بیان این مطلب که شورای راهبردی اصلاح طلبان دو هدف را دنبال میکند گفت […]

رئیس شورای اصلاح طلبان شهرستان نجف آباد در جمع اصلاح طلبان نجف آباد گفت : هدف اصلاح طلبان فراهم کردن زمینه مشارکت حداکثری در انتخابات است.

محمد نصراللهی پنجشنبه شب در نشست اصلاح طلبان نجف آباد و تیران و کرون با بیان این مطلب که شورای راهبردی اصلاح طلبان دو هدف را دنبال میکند گفت : هدف اول فراهم کردن زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و هدف دوم پیشگیری از تفرقه در جبهه اصلاح طلبان است .
وی گفت در شورای راهبردی کلیه اصلاح طلبان که نامزد مجلس شده اند بر اساس تجربه، تخصص ،تعهد و توانا یی مورد ارزیابی قرار می گیرند ودر صورتی که مورد تا ئید قرار بگیرند از بین آنها یک نفربه عنوان کاندیدای اصلاح طلبان معرفی خواهند شد
وی ویژگیهای اصلاح طلبان را توجه به توسعه و آبادانی کشوردر همه زمیینه ها اعلام کرد و گفت :تعدد کاندیداها باعث شکسته شدن آرا میشود و یکی از ملاک های نهایی ما این است که کاندیدائی مورد اقبال عمومی داشته با شد.

منبع:ایرنا