مشارکت ۴هزار نفر در اعتکاف
مشارکت ۴هزار نفر در اعتکاف

خبرگزاری فارس: رئیس سازمان تبلیغات شهرستان نجف‌آباد با اشاره به اینکه چهار مسجد در بخش مهردشت و ۱۶ مسجد در بخش مرکزی شهرستان پذیرای معتکفین بودند، خاطرنشان کرد: در مراسم معنوی اعتکاف امسال، ۴ هزار و ۱۴۵ نفر شرکت کردند که از این تعداد حدود ۲ هزار ۶۵۱ نفر خواهر و مابقی از برادران شهرستان نجف‌آباد بودند. وی […]

خبرگزاری فارس: رئیس سازمان تبلیغات شهرستان نجف‌آباد با اشاره به اینکه چهار مسجد در بخش مهردشت و ۱۶ مسجد در بخش مرکزی شهرستان پذیرای معتکفین بودند، خاطرنشان کرد: در مراسم معنوی اعتکاف امسال، ۴ هزار و ۱۴۵ نفر شرکت کردند که از این تعداد حدود ۲ هزار ۶۵۱ نفر خواهر و مابقی از برادران شهرستان نجف‌آباد بودند.

وی با اشاره به اختصاص دو مسجد جامع ویژه دانش‌آموزان پسر خاطرنشان کرد: امسال به صورت ویژه دو مسجد جامع سطح شهرستان، مسجد جامع امیرآباد و مسجد جامع آزادگان ویژه دانش‌آموزان پسر قرار داده شد که حدود ۲۸۰ نفر از دانش‌آموزان پسر در این دو مسجد معتکف شدند.

۱۰۰ مبلغ امسال به ۲۰ مسجد جامع سراسر شهرستان در دو بخش مرکزی و مهردشت برای مراسم اعتکاف اعزام شدند.