فارس: در شهرستان نجف‌آباد بیشتر از ۴۰ شغل قدیمی وجود داشته که مردم با آن‌ها امرارمعاش می‌کردند، اما در طول سال‌های گذشته برخی از این شغل‌ها مانند پالان‌دوز، حلاج (پنبه‌زن)، مکار(اجاره دهنده اسب و قاطر و الاغ)، خشت‌مال، گازر(لباس‌شوی)، نفت‌فروش، چینی‌بندزن منسوخ‌شده و دیگر وجود ندارند.

مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر

فارس: در شهرستان نجف‌آباد بیشتر از ۴۰ شغل قدیمی وجود داشته که مردم با آن‌ها امرارمعاش می‌کردند، اما در طول سال‌های گذشته برخی از این شغل‌ها مانند پالان‌دوز، حلاج (پنبه‌زن)، مکار(اجاره دهنده اسب و قاطر و الاغ)، خشت‌مال، گازر(لباس‌شوی)، نفت‌فروش، چینی‌بندزن منسوخ‌شده و دیگر وجود ندارند.

مهدی لطفی خبرنگار و عکاس خبرگزاری فارس در نجف آباد، در گزارشی تصویری، برخی از این مشاغل را به تصویر کشیده است.

پرداخت کاری قالی مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر                300x200

پرداخت کاری قالی

مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر

 

نقشه کشی قالی مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر             1024x683
نقشه کشی قالی
نخ تابی مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر        1024x683
نخ تابی
مسگری مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر      1024x683
مسگری
گیوه دوزی مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر          1024x683
گیوه دوزی
سماور سازی مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر           1024x683
سماور سازی
عطاری مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر      1024x683
عطاری
قیچی سازی مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر          1024x683
قیچی سازی
کلاه مالی مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر          1024x683
کلاه مالی
سبدبافی مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر        1024x683
سبدبافی
ساخت دسته بیل مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر              1024x683
ساخت دسته بیل
ساخت تیغ قالی بافی مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر                  1024x683
ساخت تیغ قالی بافی
رنگرزی مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر       1024x683
رنگرزی
خومه فروشی مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر           1024x683
خومه فروشی
دفتین سازی مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر           1024x683
دفتین سازی
دلوسازی مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر        1024x683
دلوسازی
رفوگری قالی مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر            1024x683
رفوگری قالی
خورجین دوزی مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر            1024x683
خورجین دوزی
خراطی مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر      1024x683
خراطی
حلبی سازی مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر          1024x683
حلبی سازی
چره سازی مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر         1024x683
چره سازی
پرداخت کاری قالی مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر                1024x683
پرداخت کاری قالی
بنایی با خشت و گل مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر                1024x683
بنایی با خشت و گل
آهنگری مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر مشاغل سنتی نجف آباد+تصاویر       1024x683
آهنگری