خبرگزاری صدا و سیما: زهر زنبور عسل تولیدی روستای اشن با استقبال خارجی ها روبرو شده و اکنون آلمانی ها و ژاپنی ها در خواست هشت کیلوگرم ازاین فرآورده دارویی را کرده اند.

مشتری اروپایی برای زهر زنبورهای اشن

خبرگزاری صدا و سیما: زهر زنبور عسل تولیدی روستای اشن با استقبال خارجی ها روبرو شده و اکنون آلمانی ها و ژاپنی ها در خواست هشت کیلوگرم ازاین فرآورده دارویی را کرده اند.

مدیر شرکت تعاونی زنبورداران اَشَن مهر دشت گفت : امسال در مرحله آزمایشگاهی ۱۰۰ گرم فرآورده دارویی زهر زنبور از کلنی های زنبور عسل  تولید شده است.

سیف الله فاتحی فراینده تولید این فرآورده را شامل تحریک زنبور عسل و استخراج زهر آن بر روی شیشه دانست و افزود: مراحل استحصال این فرآورده بسیار دشوار است و تعداد بی شماری زنبورتلف می شود.

وی بهترین زمان برداشت زهر زنبور عسل را در فصل اردیبهشت که اوج جمعیت کلنی هاست بیان کرد و گفت: از هر کندو با جمعیت ۴۰۰ هزار کلنی یک گرم زهر زنبور استحصال می شود .

براساس بررسی های علمی زهر زنبور از قدیم در طب سنتی برای مداوای انواع مختلف بیماری ها ازجمله رماتیسم ، ام اس و سرطان کاربرد داشته است.

روستای اشن مهردشت شهرستان نجف آباد با ۸۶۶ زنبوردار و ۲۶۴ هزار کندو تولید کننده  دو  هزار و ۵۰۰ تن عسل در سال است.

ابتکارات جدید در صنعت زنبورداری مشتری اروپایی برای زهر زنبورهای اشن مشتری اروپایی برای زهر زنبورهای اشن 1962573 417 300x225

ابتکارات جدید در صنعت زنبورداری

مشتری اروپایی برای زهر زنبورهای اشن