مشروح گزارش آتش سوزی انبار کفش در نجف آباد+تصویر
مشروح گزارش آتش سوزی انبار کفش در نجف آباد+تصویر

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نجف آباد ، ساعت ۱۴:۴۷ دوازدهم آبان ماه در پی تماس مردمی با سامانه (۱۲۵) مبنی بر آتش سوزی در انبار کفش واقع در خیابان ۱۷ شهریور مقابل مخابرات، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی نجف آباد ، بلافاصله بیش از […]

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نجف آباد ، ساعت ۱۴:۴۷ دوازدهم آبان ماه در پی تماس مردمی با سامانه (۱۲۵) مبنی بر آتش سوزی در انبار کفش واقع در خیابان ۱۷ شهریور مقابل مخابرات، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی نجف آباد ، بلافاصله بیش از ۸ آتش نشانان را از ایستگاههای ( ۱، ۲، ۳) به همراه ۳ دستگاه خودرو اطفاء حریق به محل حادثه اعزام نمود .

آتش سوزی۱ آتش سوزی۲

احمد هادی مدیرعامل سازمان در این رابطه گفت : با توجه به اینکه این آتش سوزی با تاخیر زیاد و در شرایط توسعه یافته به ستاد فرماندهی سازمان اطلاع داده شده بود ، هر لحظه امکان داشت شعله های آتش به سرعت به مغازه های مجاور سرایت و گسترش یابد که با حضور آتش نشانان به محل حادثه و شناسایی کانون های آتش سوزی و انجام اقدامات اطفائی از گسترش بیشتر آن به سایر قسمت ها جلوگیری شد و آتش نشانان توانستند در یک عملیات مستمرو نفس گیر در همان لحظات اولیه آتش را مهار و خاموش کنند .

” احمد هادی ” با اشاره به اینکه شعله های سرکش آتش بسرعت کل ساختمان را فرا گرفته بود خسارت مالی گسترده ای را رقم زد .

هادی در پایان علت دقیق وقوع این حادثه را در دست بررسی عنوان و خطرنشان کرد : آتش نشانان و نجاتگران سازمان پس از اطفاء و پاکسازی کامل محیط ، نسبت به تحویل محل به مسئولین انبار و اتمام عملیات خود اقدام نمودند.