چهار سال از اجرای طرح مدارس خرید خدمت در نجف آباد می گذرد و در حال حاضر ۲۰ مدرسه با حدود ۳۰۰ معلم و کادر آموزشی به این روش اداره می شوند ولی معلمان خرید خدمت از عدم پرداخت به موقع حقوق شان گلایه دارند.

مشکلات معلمان خرید خدمت در نجف آباد+فیلم

چهار سال از اجرای طرح مدارس خرید خدمت در نجف آباد می گذرد و در حال حاضر ۲۰ مدرسه با حدود ۳۰۰ معلم و کادر آموزشی به این روش اداره می شوند ولی معلمان خرید خدمت از عدم پرداخت به موقع حقوق شان گلایه دارند.

خبرگزاری صدا و سیما:برخی گفته اند ممکن است تا شهریور خبری از حقوق نباشد. معاون مدیر کل آموزش و پرورش استان هم گفته در صورت تحقق وعده های دولت، تا ۲ ماه آینده حقوق سال قبل این معلمان تسویه می شود.

معلم مشکلات معلمان خرید خدمت در نجف آباد+فیلم مشکلات معلمان خرید خدمت در نجف آباد+فیلم

معلم

مشکلات معلمان خرید خدمت در نجف آباد+فیلم