در روستای تاریخی دماب در بخش مهردشت شهرستان نجف آباد، مدتی است مردم با مشکلی خاص مواجه هستند؛ تانکرهای تخلیه چاه های فاضلاب، رغبت چندانی برای فعالیت در این روستا ندارند.

مشکل تخلیه چاه در روستای دماب

در روستای تاریخی دماب در بخش مهردشت شهرستان نجف آباد، مدتی است مردم با مشکلی خاص مواجه هستند؛ تانکرهای تخلیه چاه های فاضلاب، رغبت چندانی برای فعالیت در این روستا ندارند.

یکی از اهالی این روستا که خواست نام خانوادگی اش برده نشود، می گوید: مشکل، بعد از طرح موضوع شیوع کرونا به وجود آمد و از آن زمان به بعد، بیشتر تانکرها حاضر به تخلیه چاه های ساکنان روستا نیستند.

این فرد ادامه داد: زمین روستای دماب، طوری است که امکان حفر چاه های عمیق وجود ندارد و به همین دلیل، چاه ها به سرعت پر می شوند. به ویژه در این شرایط که مصرف آب به دلیل شرایط بهداشتی خاص افزایش پیدا کرده است.

با دو نفر از تانکرداران این منطقه تلفنی صحبت کردیم که هر دو دلیل اصلی محدود شدن فعالیت شان را پیش بینی نشدن مکانی خاص و مناسب برای تخلیه تانکرها دانستند.

یکی از این افراد گفت: من خودم در این چند هفته اخیر، چندین بار برای تخلیه چاه رفته ام و فردا هم با یکی از دوستانم دوباره می رویم به منطقه ولی محلی که برای تخلیه به ما معرفی کرده اند، خیلی بدون دردسر نیست. آخرین باری که برای تخلیه رفتم به آن نقطه، با یکی از دامداران منطقه درگیری لفظی پیدا کردم.

دیگر فعال این بخش نیز می گوید: با شرایط بهداشتی خاصی که پیش آمده، محل تخلیه خیلی حساس شده و از این نظر بسیار محدود شده ایم. در دیگر نقاط بخش مهردشت، مشکل خاصی از این نظر نداریم ولی در دماب، محدودیت پیدا کرده ایم.

برای پیگیری این موضوع، تماسی نیز با بخشدار مهردشت گرفتیم ولی تا این لحظه موفق به دریافت نقطه نظرات مورد انتظارمان نشده ایم.

تخلیه چاه مشکل تخلیه چاه در روستای دماب مشکل تخلیه چاه در روستای دماب                   1024x572
تخلیه چاه

مشکل تخلیه چاه در روستای دماب