مصاحبه‌های شهید محمد‌رضا تورجی‌زاده+فیلم
مصاحبه‌های شهید محمد‌رضا تورجی‌زاده+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که به همت واحد تبلیغات لشکر14 امام‌حسین‌(ع) تدوین و آماده‌سازی شده، چندین مصاحبه از شهید محمد‌رضا تورجی‌زاده فرمانده گردان یا زهرا لشکر‌14 امام‌حسین، گنجانده شده است.

مصاحبه‌های شهید محمد‌رضا تورجی‌زاده+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که به همت واحد تبلیغات لشکر۱۴ امام‌حسین‌(ع) تدوین و آماده‌سازی شده، چندین مصاحبه از شهید محمد‌رضا تورجی‌زاده فرمانده گردان یا زهرا لشکر‌۱۴ امام‌حسین، گنجانده شده است.

شهید تورجی‌زاده، از چهره‌های شاخص این لشکر و شهیدی شناخته شده در سطح کشور محسوب می‌شود.

این شهید سرشناس اصفهانی، پنجم اردیبهشت۶۶ در ۲۳سالگی طی عملیات کربلای۱۰ در اطراف بانه به شهادت رسید.

شهید محمد رضا تورجی زاده

شهید محمد رضا تورجی زاده

 

مصاحبه‌های شهید محمد‌رضا تورجی‌زاده+فیلم