مصاحبه افسر هوانیروز ارتش در سال۶۱+فیلم
مصاحبه افسر هوانیروز ارتش در سال۶۱+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که آبان61 توسط مرحوم محمود اصفهانی در منطقه موسیان (دهلران) و طی مراحل عملیات محرم ضبط شده، یکی از افسران هوانیروز ارتش مصاحبه می‌کند.

مصاحبه افسر هوانیروز ارتش در سال۶۱+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که آبان۶۱ توسط مرحوم محمود اصفهانی در منطقه موسیان (دهلران) و طی مراحل عملیات محرم ضبط شده، یکی از افسران هوانیروز ارتش مصاحبه می‌کند.

این مصاحبه در خط پدافندی لشکر۸نجف‌اشرف که در آن مقطع به عنوان یک تبپ فعالیت می‌کرد و پس از اتمام مصاحبه شهید احمد کاظمی و کادر فرماندهی این یگان، ضبط شده است.

تصاویر، تزیینی است.

رزمندگان لشکر 8 نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

مصاحبه افسر هوانیروز ارتش در سال۶۱+فیلم