مصاحبه حجت‌الاسلام محمد‌ابراهیم رضوانی از خمینی‌شهر در سال۶۵+فیلم
مصاحبه حجت‌الاسلام محمد‌ابراهیم رضوانی از خمینی‌شهر در سال۶۵+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که به احتمال زیاد زمستان65 در آستانه عملیات‌های کربلای4 و 5 در پادگان انبیاء شوشتر ضبط شده، حجت‌الاسلام محمدابراهیم رضوانی از خمینی‌شهر، رزمنده گردان چهارده‌معصوم لشکر8نجف‌اشرف، در جمع تعدادی از نیروها و اعضای کادر فرماندهی گردان، صحبت می‌کند.

مصاحبه حجت‌الاسلام محمد‌ابراهیم رضوانی از خمینی‌شهر در سال۶۵+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که به احتمال زیاد زمستان۶۵ در آستانه عملیات‌های کربلای۴ و ۵ در پادگان انبیاء شوشتر ضبط شده، حجت‌الاسلام محمدابراهیم رضوانی از خمینی‌شهر، رزمنده گردان چهارده‌معصوم لشکر۸نجف‌اشرف، در جمع تعدادی از نیروها و اعضای کادر فرماندهی گردان، صحبت می‌کند.

در حین این مصاحبه که پس از صحبت‌های شهید سید‌اکبر اعتصامی فرمانده گردان ضبط شده، چهره تمامی حاضرین در جلوی دوربین، از نمای نزدیک، به همراه بخشی از چادرهای محل استقرار نیروها نشان داده می‌شود.

پس از صحبت‌های این روحانی، جلسه کوتاه شهید اعتصامی از خمینی‌شهر، شهید حسن منتظری از نجف‌آباد و شهید عبدالرسول اکبری از مبارکه به عنوان اعضای کادر فرماندهی گردان نشان داده می‌شود که برای لحظاتی در فاصله چند متری نیروها، صحبت می‌کنند.

تصاویر، تزیینی است.

رزمندگان لشکر 8 نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

مصاحبه حجت‌الاسلام محمد‌ابراهیم رضوانی از خمینی‌شهر در سال۶۵+فیلم