مصاحبه حجت‌الاسلام نوریها از نجف‌آباد+فیلم
مصاحبه حجت‌الاسلام نوریها از نجف‌آباد+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اوایل اسفند63 (یا اواخر بهمن) در منطقه موسوم به حصیرآباد ضبط شده، حجت‌الاسلام نوریها (نام‌شان را نمی‌دانیم) رزمنده نجف‌آبادی، پس از سیدناصر حسینی فرمانده وقت گردان فتح لشکر8نجف‌اشرف، مصاحبه می‌کند.

مصاحبه حجت‌الاسلام نوریها از نجف‌آباد+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اوایل اسفند۶۳ (یا اواخر بهمن) در منطقه موسوم به حصیرآباد ضبط شده، حجت‌الاسلام نوریها (نام‌شان را نمی‌دانیم) رزمنده نجف‌آبادی، پس از سیدناصر حسینی فرمانده وقت گردان فتح لشکر۸نجف‌اشرف، مصاحبه می‌کند.

این مصاحبه، در آستانه انجام عملیات بدر در شرق رودخانه دجله و غرب هورالهویزه، انجام شده است.

حصیر‌آباد، در ساحل ایرانی هور‌الهویزه در فاصلۀ سی‌وپنج کیلومتری از خشکی عراق واقع شده و جهاد‌سازندگی مدت‌ها قبل، با هدف استقرار جنگ‌زده‌ها، در بخشی از آن فضا‌سازی کرده بود. این فضاسازی، شامل ایجاد حدود سیصد فضای موقتِ اتاق مانند، به قولی آلونک، به کمک تیرهای چوبی بود که سقف و بدنۀ آن‌ها را قطعاتی از حصیر تشکیل می‌داد. لشکر۸نجف‌اشرف، از این منطقه برای آماده‌سازی و تمرین نیروهایش به منظور شرکت در عملیات بدر، استفاده کرد.

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر 8 نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

مصاحبه حجت‌الاسلام نوریها از نجف‌آباد+فیلم