مصاحبه حسین صحرایی از کاشان در سال۶۶+فیلم
مصاحبه حسین صحرایی از کاشان در سال۶۶+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اسفند۶۶ طی عملیات والفجر۱۰ در نزدیکی سد دربندیخان و شهر حلبچه عراق ضبط شده، حسین صحرایی پاسدار کاشانی واحد مهندسی لشکر۸نجف‌اشرف مصاحبه می‌کند.

مصاحبه حسین صحرایی از کاشان در سال۶۶+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اسفند۶۶ طی عملیات والفجر۱۰ در نزدیکی سد دربندیخان و شهر حلبچه عراق ضبط شده، حسین صحرایی پاسدار کاشانی واحد مهندسی لشکر۸نجف‌اشرف مصاحبه می‌کند.

قبل و بعد از مصاحبه صحرایی نیز، نماهایی از شرایط منطقه، فعالیت دستگاه‌های مهندسی، تردد خودروها، اسکله قایق‌ها، قطعات پل شناور پیش‌بینی شده برای نصب بر روی آب و چادر محل حضور علی شمخانی از فرماندهان وقت قرارگاه، نشان داده می‌شود.

به دنبال عملیات ایران در این منطقه، عراق با تغییر سطح آب دریاچه سد دربندیخان، مسیر تردد قایق‌های ایران بر روی سطح دریاچه را به نوعی قطع کرد و ایران نیز در برخی نقاط همانند محل استقرار نیروهای لشکر۸نجف‌اشرف، اقدام به نصب پل‌های شناور، به منظور تامین خط تدارکاتی خود کرد.

۶۴٫۲

تصاویر، تزیینی است.

رزمندگان لشکر 8 نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

مصاحبه حسین صحرایی از کاشان در سال۶۶+فیلم