مصاحبه خانواده شهیدان براتعلی و محمدعلی کاظمی از نجف‌آباد+فیلم
مصاحبه خانواده شهیدان براتعلی و محمدعلی کاظمی از نجف‌آباد+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که توسط مرحوم محمود اصفهانی و به احتمال زیاد در بهار سال61 در نجف‌آباد ضبط شده، برخی از اعضای خانواده شهیدان براتعلی و محمدعلی کاظمی، هم‌چون علی کاظمی پدر خانواده، مصاحبه می‌کنند.

مصاحبه خانواده شهیدان براتعلی و محمدعلی کاظمی از نجف‌آباد+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که توسط مرحوم محمود اصفهانی و به احتمال زیاد در بهار سال۶۱ در نجف‌آباد ضبط شده، برخی از اعضای خانواده شهیدان براتعلی و محمدعلی کاظمی، هم‌چون علی کاظمی پدر خانواده، مصاحبه می‌کنند.

شهید براتعلی کاظمی، پنجم مهر سال ۶۰ در هجده سالگی طی عملیات ثامن‌الائمه در فیاضیه به شهادت رسید و شهید محمد‌علی کاظمی که فرزند خردسالش نیز در این فیلم حضور دارد، چند ماه بعد در اولین روز سال۶۱ در بیست‌وچهار سالگی طی عملیات فتح‌المبین در حوالی رقابیه شهید می‌شود.

تصاویر، تزیینی است.

رزمندگان لشکر 8 نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

مصاحبه خانواده شهیدان براتعلی و محمدعلی کاظمی از نجف‌آباد+فیلم