مصاحبه روحانی رزمنده حسین محمدی در سال۶۶+فیلم
مصاحبه روحانی رزمنده حسین محمدی در سال۶۶+فیلم

مصاحبه روحانی رزمنده حسین محمدی در سال۶۶+فیلم کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که نیمه دوم پاییز سال۶۶ و در آستانه عملیات والفجر۱۰ در دانشگاه شهید چمران اهواز (پایگاه شهید مدنی) ضبط شده، روحانی رزمنده حسین محمدی، یکی از رزمندگان لشکر۸نجف‌اشرف که زادگاهش را معرفی نمی‌کند، مصاحبه می‌کند. احتمال دارد محمدی که خود را […]

مصاحبه روحانی رزمنده حسین محمدی در سال۶۶+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که نیمه دوم پاییز سال۶۶ و در آستانه عملیات والفجر۱۰ در دانشگاه شهید چمران اهواز (پایگاه شهید مدنی) ضبط شده، روحانی رزمنده حسین محمدی، یکی از رزمندگان لشکر۸نجف‌اشرف که زادگاهش را معرفی نمی‌کند، مصاحبه می‌کند.

احتمال دارد محمدی که خود را رزمنده تیپ۸۳ امام‌صادق حوزه علمیه معرفی می‌کند، نیروی گردان امام‌حسین(ع) لشکر۸نجف‌اشرف باشد.

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

مصاحبه روحانی رزمنده حسین محمدی در سال۶۶+فیلم