این مصاحبه تلویزیونی در شبکه اصفهان، مربوط به دهه سوم تیر ماه 76 است که طی آن شهید احمد کاظمی به عنوان فرمانده قرارگاه مرکزی رزمی اردوی 100هزار نفری میثاق با ولایت در شمال اصفهان، توضیحاتی را ارائه می‌دهد.

مصاحبه شهید احمد کاظمی در سال۷۶+فیلم

این مصاحبه تلویزیونی در شبکه اصفهان، مربوط به دهه سوم تیر ماه ۷۶ است که طی آن شهید احمد کاظمی به عنوان فرمانده قرارگاه مرکزی رزمی اردوی ۱۰۰هزار نفری میثاق با ولایت در شمال اصفهان، توضیحاتی را ارائه می‌دهد.

این اردو، با حضور نیروهای بسیج و سپاه، طی چند روز در اردوگاه نینوا برگزار شد.

تصاویر شهید کاظمی

شهید احمد کاظمی

مشاهده فیلم

 

مصاحبه شهید احمد کاظمی در سال۷۶+فیلم