مصاحبه شهید محمدعلی خرمیان از نجف‌آباد در سال۶۱+فیلم
مصاحبه شهید محمدعلی خرمیان از نجف‌آباد در سال۶۱+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که بهمن ماه سال 61 و در آستانه عملیات والفجر مقدماتی توسط مرحوم محمود اصفهانی ضبط شده، شهید محمدعلی خرمیان از نجف‌آباد مصاحبه می‌کند.

مصاحبه شهید محمدعلی خرمیان از نجف‌آباد در سال۶۱+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که بهمن ماه سال ۶۱ و در آستانه عملیات والفجر مقدماتی در منطقه زلیجان (جنوب فکه و شمال چزابه) توسط مرحوم محمود اصفهانی ضبط شده، شهید محمدعلی خرمیان از نجف‌آباد مصاحبه می‌کند.
در اواخر این مصاحبه، چهره رزمندۀ دیگری در کنار خرمیان نشان داده می‌شود که نتوانسته‌ایم او را شناسایی کنیم.
چون این مصاحبه داخل یکی از سنگرها ضبط شده، مرحوم اصفهانی برای نشان دادن چهره مصاحبه‌شوندگان، از نورافکن استفاده کرده است.
شهید محمد علی خرمیان چهارم دی۶۵ در ۲۳ سالگی طی عملیات کربلای۴ در جزیره ام الرصاص به شهادت رسید و در قطعه سه، ردیف سیزده گلزار شهدای نجف‌آباد به خاک سپرده شد.
از این شهید، یک فرزند به یادگار مانده است.

شهید محمد علی خرمیان نفر دوم از چپ

شهید محمد علی خرمیان نفر دوم از چپ

مصاحبه شهید محمدعلی خرمیان از نجف‌آباد در سال۶۱+فیلم