مصاحبه عباسعلی کاظمی از نجف‌آباد+فیلم
مصاحبه عباسعلی کاظمی از نجف‌آباد+فیلم
شهدای نجف آباد: در این فیلم که اسفند60 در آستانه عملیات فتح‌المبین، در منطقه عمومی غرب رودخانه کرخه ضبط شده، پس از نمایش حرکت دستگاه‌های زرهی تیپ‌نجف اشرف، عباسعلی کاظمی از نجف‌آباد به عنوان رانندۀ یک نفربر پی‌ام‌پی مصاحبه می‌کند.

مصاحبه عباسعلی کاظمی از نجف‌آباد+فیلم

شهدای نجف آباد: در این فیلم که اسفند۶۰ در آستانه عملیات فتح‌المبین، در منطقه عمومی غرب رودخانه کرخه ضبط شده، پس از نمایش حرکت دستگاه‌های زرهی تیپ‌نجف اشرف، عباسعلی کاظمی از نجف‌آباد به عنوان رانندۀ یک نفربر پی‌ام‌پی مصاحبه می‌کند.

در ابتدای فیلم صحبت‌های چند رزمنده شنیده می‌شود که سراغ مرحوم حاج‌علی منتظری را می‌گیرند و در ادامه نوعی رزمایش چند دستگاه زرهی غنیمتی تیپ ‌نجف اشرف با زیرصدای یکی از رزمندگان، نشان داده می‌شود.

در بخش دیگری از فیلم، مرحوم محمود اصفهانی با خدمۀ یکی از نفربرها مصاحبه می‌کند. این رزمنده که خودش را عباسعلی کاظمی از نجف‌آباد معرفی می‌کند، اعلام می‌دارد که خدمۀ دستگاه‌های زرهی بین یک هفته و گاهی تا دو ماه آموزش می‌بینند و در حال حاضر حدود چهار تانک و نفربر در اختیار نیروهای تیپ هست.

درست نمی‌دانیم این رزمنده بعدها شهید می‌شود یا زنده است ولی در بین شهدای نجف‌آباد، شخصی با همین نام و نام‌خانوادگی وجود دارد که البته متولد۱۳۴۲ است و این در حالی است که کاظمی در این فیلم خودش را متولد۱۳۴۰ اعلام می‌کند.

شهید عباسعلی کاظمی فرزند ابولقاسم، نهم آذر۶۰ در ۱۸سالگی طی عملیات طریق‌القدس در منطقه بستان به شهادت می‌رسد.

هسته اولیه و به نوعی اولین واحد زرهی سپاه در دوران دفاع‌مقدس، با محوریت رزمندگان نجف‌آباد و شهید محمدباقر قادری، پس از عملیات ثامن‌الائمه و شکستن حصر آبادان با استفاده از تانک‌های غنیمتی تشکیل شد. این واحد که در آن مقطع به عنوان زیرمجموعه جهادسازندگی نجف‌آباد شناخته می‌شد، بعدها به لشکر۸نجف‌اشرف اضافه شد.

تصاویر، تزیینی است.

رزمندگان لشکر 8 نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

مصاحبه عباسعلی کاظمی از نجف‌آباد+فیلم