در این فیلم که نیمه دوم سال65 و در ماه‌های منتهی به عملیات کربلای4 در پادگان انبیاء شوشتر ضبط شده، علی‌محمد قاسم‌پور از کاشان، نیروی واحدزرهی لشکر8نجف‌اشرف، جلوی دوربین غلامرضا مغزی مصاحبه می‌کند. قبل از او هم غلامرضا صالح‌پور از شهرضا، خودش را معرفی می‌کند.

مصاحبه علی‌محمد قاسم‌پور از کاشان در سال۶۵+فیلم

در این فیلم که نیمه دوم سال۶۵ و در ماه‌های منتهی به عملیات کربلای۴ در پادگان انبیاء شوشتر ضبط شده، علی‌محمد قاسم‌پور از کاشان، نیروی واحدزرهی لشکر۸نجف‌اشرف، جلوی دوربین غلامرضا مغزی مصاحبه می‌کند. قبل از او هم غلامرضا صالح‌پور از شهرضا، خودش را معرفی می‌کند.

تصاویر، آرشیوی هستند.

رزمندگان لشکر 8 نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

مصاحبه علی‌محمد قاسم‌پور از کاشان در سال۶۵+فیلم