مصاحبه مسئولان جهاد سازندگی گرگان در سال۶۷+فیلم
مصاحبه مسئولان جهاد سازندگی گرگان در سال۶۷+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد:  در این فیلم که توسط واحد تبلیغات جهاد‌سازندگی گرگان و در اوایل مرداد67 در حوالی کرمانشاه ضبط شده، دو نفر از مسئولان وقت جهاد‌سازندگی گرگان، به بیان توضیحاتی در مورد فعالیت‌های این مجموعه در طول دفاع‌مقدس و عملیات والفجر10 (در حلبچه) می‌پردازند.

مصاحبه مسئولان جهاد سازندگی گرگان در سال۶۷+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد:  در این فیلم که توسط واحد تبلیغات جهاد‌سازندگی گرگان و در اوایل مرداد۶۷ در حوالی کرمانشاه ضبط شده، دو نفر از مسئولان وقت جهاد‌سازندگی گرگان، به بیان توضیحاتی در مورد فعالیت‌های این مجموعه در طول دفاع‌مقدس و عملیات والفجر۱۰ (در حلبچه) می‌پردازند.

به نظر می‌رسد، نام‌خانوادگی یکی از این رزمندگان، «صالحی» یا «کاویانی» باشد. البته به دلایل فنی و مشکلات مربوط به مرحله تدوین فیلم، صحبت‌های نفر اول ناتمام است.

پیش از این مصاحبه نیز، گروه سازنده تصاویری را از جنایت صدام‌حسین در حمله شیمیایی به شهر حلبچه، ضبط کرده‌اند که به صورت جداگانه در صفحه آپارات کنگره شهدای نجف‌آباد، بارگذاری شده است.

تصاویر، تزیینی است.

جهاد سازندگی

جهاد سازندگی

 

مصاحبه مسئولان جهاد سازندگی گرگان در سال۶۷+فیلم