مصاحبه نیروهای گردان چهارده معصوم لشکر۸نجف در سال۶۵+فیلم
مصاحبه نیروهای گردان چهارده معصوم لشکر۸نجف در سال۶۵+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این تصاویر که مهر ۶۵ در آستانه ماه محرم و در کرمانشاه در مقر موسوم به «قلی‌آباد» ضبط شده، تعدادی از رزمندگان گردان چهارده‌معصوم لشکر8نجف‌اشرف، مصاحبه می‌کنند.

مصاحبه نیروهای گردان چهارده معصوم لشکر۸نجف در سال۶۵+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این تصاویرکه (به احتمال زیاد) مهر ۶۵ در آستانه ماه محرم و در کرمانشاه در مقر موسوم به «قلی‌آباد» ضبط شده، تعدادی از رزمندگان گردان چهارده‌معصوم لشکر۸نجف‌اشرف، مصاحبه می‌کنند.

در ابتدای فیلم، نیروها از ارتفاعی متوسط به حالت ستونی بالا آمده و در ادامه به شکل صف و ستون مستقر می‌شوند.

بیشتر نیروهای این گردان، اهل خمینی‌شهر هستند و تعدادی نیز اهل شهرستان‌های نجف‌آباد و کاشان محسوب می‌شوند.

فردی که با میکروفن از رزمنده‌ها مصاحبه می‌گیرد، حمیدرضا چرخ‌انداز از نوش‌آباد کاشان است.

به ترتیب، این رزمندگان خودشان را جلوی دوربین معرفی می‌کنند:

محمود نظری از خمینی‌شهر، علی جعفری از نجف‌آباد، نورالله وَهابی از خمینی‌شهر، حسینعلی رضایی از خمینی‌شهر، محمود عادلنیا از نجف‌آباد، رزمنده‌ای از خمینی‌شهر که مشخصاتش را متوجه نشدیم، مجتبی نوری از نجف‌آباد، مصطفی محمدی از نجف‌آباد، غلامرضا عابدی از نجف‌آباد، رسول خانی از خمینی‌شهر، محمدرضا معینی از نجف‌آباد، اصغر کریمیان از خمینی‌شهر، رضا یوسفیان از کاشان، صادق رضایی از خمینی‌شهر، علی رواخواه از خمینی‌شهر، مجتبی حاج‌هاشمی از خمینی‌شهر، اصغر پورحسینی از خمینی‌شهر، علی امیریوسفی از خمینی‌شهر، علیرضا مولایی از اِسفِریز خمینی‌شهر، غلامرضا شُکرانی از خمینی‌شهر، علیرضا محمدی از نجف‌آباد، محمود زِینلی از اصفهان، مهدی حاج‌حیدری از خمینی‌شهر، عبدالکریم شریعتی از نجف‌آباد، سعید رضایی از خمینی‌شهر، یدالله معینی از نجف‌آباد، غلامرضا ابراهیمی از خمینی‌شهر، علی شیرزادی از نجف‌آباد، حسین رضایی از خمینی‌شهر، سیف‌الله ذاکری از خمینی‌شهر، مرتضی پریشانی از خمینی‌شهر، (نام این رزمنده را متوجه نشدیم) هارونی از جوی‌آباد خمینی‌شهر، احمد علی‌یوسفی از کاشان (شاید نام‌خانوادگی «علی‌یوسفی» باشد یا اسم کوچک‌شان «احمدعلی» باشد)، حمیدرضا معینی از نجف‌آباد، محمدعلی فکوری از نجف‌آباد، محمد زمانی از خمینی‌شهر، علیرضا کریمی از نجف‌آباد، علی مهرابی از خمینی‌شهر (احتمالاً از کوشک)، عبدالخالق فخاری از اسفریز خمینی‌شهر، مهدیقلی کریمی از مبارکه، منصور فتح‌اللهی از نجف‌آباد، حسن خرمی از اصفهان، رزمنده‌ای که خودش را معرفی نمی‌کند، عباسعلی مهدیه از اصفهان، علی‌اکبر عربی از خمینی‌شهر، ابراهیم محمدی از نجف‌آباد، ابوالفضل علی‌بلندی از کاشان، محسن محمدصادقی از خمینی‌شهر، عباس انتشاری از نجف‌آباد، علیرضا اَرشَدی از کاشان، حمید لطفی از خمینی‌شهر، محمود باقرشاد (شهرش را متوجه نمی‌شویم)، حسن حیدری از خمینی‌شهر، (مصاحبه این رزمنده طولانی‌تر از بقیه است و به نظر می‌رسد یکی از مسئولان گردان است)، محمدرضا سبحانی از خمینی‌شهر، حسینعلی کمالی از خمینی‌شهر، تقی طاهری از خمینی‌شهر، غلامعلی حاج‌حیدری از خمینی‌شهر، محمد رضایی از خمینی‌شهر (پزشکیار گردان)، محمد ابراهیمی از نجف‌آباد، اصغر علیجانی از خمینی‌شهر (به نظر این رزمنده جزء اعضای کادر فرماندهی گردان است)، هاشم کریمی (فرزند قربانعلی) از خمینی‌شهر، احمد سبحانی از خمینی‌شهر، رضا آقایی از خمینی‌شهر، علی مُجیری از خمینی‌شهر، نادعلی عسگری از خمینی‌شهر، مرتضی عرب از خمینی‌شهر، عباس مُشیری از خمینی‌شهر، حسین ماهوَش از خمینی‌شهر، ابراهیم رضایی از خمینی‌شهر، نعمت‌الله چراغ بِیکی از کاشان، حمیدرضا ایزدی از نجف‌آباد، نعمت‌الله حیدری از خمینی‌شهر، اکبر جورکِش از خمینی‌شهر، محسن انتشاری از نجف‌آباد، منصور مصباح‌پور از آران‌وبیدگل (شک داریم نام‌خانوادگی را درست متوجه شده باشیم)، جلیل مالکی از خمینی‌شهر، نظرعلی عسگری از خمینی‌شهر، حمیدرضا چرخ‌انداز از نوش‌آباد کاشان(مصاحبه کننده) و حسن بَنایی از نوش‌آباد کاشان.

تصاویر، تزیینی است.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

مصاحبه نیروهای گردان چهارده معصوم لشکر۸نجف در سال۶۵+فیلم