مصاحبه محمد مسجودی از کاشان در سال۶۶+فیلم
مصاحبه محمد مسجودی از کاشان در سال۶۶+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اسفند66 طی عملیات والفجر10 در نزدیکی سد دربندیخان و شهر حلبچه عراق ضبط شده، یکی از رزمندگان عضو یگان دریایی کوثر لشکر8نجف‌اشرف، مصاحبه می‌کند.

مصاحبه محمد مسجودی از کاشان در سال۶۶+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اسفند۶۶ طی عملیات والفجر۱۰ در نزدیکی سد دربندیخان و شهر حلبچه عراق ضبط شده، محمد مسجودی یکی از رزمندگان کاشانی عضو یگان دریایی کوثر لشکر۸نجف‌اشرف، مصاحبه می‌کند.
مسجودی که یکی از برادرانش نیز در طول دفاع مقدس به شهادت رسید، بازنشسته سپاه است.

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر 8 نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

مصاحبه محمد مسجودی از کاشان در سال۶۶+فیلم