این فرد با سند مذکور ضامن وام یک شرکت ورشکسته می شود و در حال حاضر این کلینیک توسط بانک مصادره شده است.

مصادره مرکز درمانی بنیاد شهید نجف آباد توسط بانک

فارس: نماینده نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس از انتقال سند مالکیت مرکز درمانی بنیاد شهید نجف آباد به‌نام یکی از کارمندان این مجموعه خبر داد و گفت: این فرد با سند مذکور ضامن وام یک شرکت ورشکسته می شود و در حال حاضر این کلینیک توسط بانک مصادره شده است.

ابوالفضل ابوترابی با اشاره به خدمت رسانی این مجموعه درمانی به پنجاه هزار تحت پوشش از جامعه ایثارگران شهرستان گفت: کارمند متخلف با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود، سند را به عنوان ضمانت یک وام هشتصد میلیون تومانی در اختیار بانک صادرات قرار داده بود که با توجه به ورشکستگی شرکت خصوصی گیرنده تسهیلات و پرداخت نشدن اقساط، این مجموعه درمانی مصادره شده است.

ابوترابی با اظهار تعجب از انفعال بنیاد شهید در این خصوص گفت: تعجب ما این است که چرا سازمان بازرسی کل کشور و دیگر نهادهای نظارتی از جمله قوه قضائیه و دادستانی به این موضوع مهم ورود نکردند؟ از قوه قضاییه درخواست داریم به این مساله ورود پیدا کند.

نجف آباد نیوز: مجموعه درمانی «جابر» در سه راه امیدی سال ها است به صورت اختصاصی به جامعه ایثارگران شهرستان خدمت رسانی می کند و از چندین سال پیش نیز قرار بود مجموعه ای کامل تر در  چند طبقه، حوالی چهار راه مولوی ساخته شود که با در حال حاضر با وجود قول های متعدد برای تکمیل آن، تنها اسکلتی از این پروژه دیده می شود.

مشخص نیست این وسط، دستگاه های نظارتی و حراست ها چه می کرده اند که یک کارمند توانسته سند یک مجموعه را به اسم خود کند و همان را بگذارد وثیقه بانک.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

مصادره مرکز درمانی بنیاد شهید نجف آباد توسط بانک