مصالح جامعه کارگری در اجرای فاز دوم هدفمندی مورد توجه قرار گیرد
مصالح جامعه کارگری در اجرای فاز دوم هدفمندی مورد توجه قرار گیرد

خبرگزاری ایمنا:رئیس مجمع نمایندگان کارگران کشور گفت: جامعه کارگری کشور به دلیل  مشکلات به وجود آمده برای واحد های تولیدی در جریان اجرای اولین فاز قانون هدفمندی یارانه ها با معضلات مختلفی مواجه شده و امیدواریم دولت در اجرای دومین فاز این قانون منافع این قشر زحمتکش جامعه را نیز با دقت بیشتری پیگیری کند. […]

خبرگزاری ایمنا:رئیس مجمع نمایندگان کارگران کشور گفت: جامعه کارگری کشور به دلیل  مشکلات به وجود آمده برای واحد های تولیدی در جریان اجرای اولین فاز قانون هدفمندی یارانه ها با معضلات مختلفی مواجه شده و امیدواریم دولت در اجرای دومین فاز این قانون منافع این قشر زحمتکش جامعه را نیز با دقت بیشتری پیگیری کند.

به گزارش خبرنگار ایمنا از نجف آباد یار احمدیان رئیس هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگران کشور در حاشیه یکی از جلسات مردمی این شهرستان با اعلام این مطلب اظهار داشت:« در مقطع زمانی پیش از اجرای فاز اول هدفمندی نمایندگان جامعه کارگری در جلسات مشترک با مدیران ارشد دولت،زیرساخت های موجود را برای اجرای این قانون نامناسب برآورد کردند و در شرایط کنونی نیز معتقدیم باید کار و برنامه ریزی بهتری جهت فراهم کردن شرایط ایده آل اجرای دومین فاز از این قانون صورت گیرد.»

یاراحمدیان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم منصفانه بودن تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری اضافه کرد:«مشکلات مربوط به بیمه تامین اجتماعی کارگران،نحوه تنظیم قرارداد های کاری و عدم تناسب و رشد میزان دستمزد ها با نرخ تورم سالیانه را باید از مهمترین دغدغه های جامعه کارگری کشور بدانیم که در صورت عدم رسیدگی به آن،شاهد تاثیر منفی این معضل بر کل فرآیند تولید در کشور خواهیم بود.»

لزوم حضور جدی تر نمایندگان جامعه کارگری در هیات امناء سازمان تامین اجتماعی و فراهم شدن شرایط لازم جهت ارائه نظرات و پیشنهادات این قشر در تصمیمات کلان این مجموعه آخرین بخش سخنان رئیس مجمع نمایندگان کارگران کشور را در این جلسه تشکیل میداد.