ایمنا: سخنگوی اورژانس اصفهان گفت: حوالی ساعت چهار عصر جمعه ۹ مهرماه 1400 یکی از مأموران اورژانس نجف آباد در حین بررسی مصدوم در یک حادثه آسانسور، دچار آسیب شد.

مصدومیت نیروی اورژانس نجف آباد در زمان ماموریت

ایمنا: سخنگوی اورژانس اصفهان گفت: حوالی ساعت چهار عصر جمعه ۹ مهرماه ۱۴۰۰ یکی از مأموران اورژانس نجف آباد در حین بررسی مصدوم در یک حادثه آسانسور، دچار آسیب شد.

غفور راستین اضافه کرد: در این مأموریت که برای امدادرسانی سقوط کودکی در چاله آسانسور بود،حسین‌زاده یکی از مأموران امداد با توجه به حضور عوامل آتش‌نشانی و اعلام امن بودن صحنه حادثه برای معاینه کودک وارد چاله آسانسور شد که در این زمان اتاقک آسانسور رها و این مأمور اورژانس دچار ترومای سر و شکستگی دست و گونه شد.

سخنگوی اورژانس اصفهان ادامه داد: این مأمور مرکز اورژانس اصفهان هم اکنون در بیمارستان بستری و تحت درمان است.

اورژانس

اورژانس

مصدومیت نیروی اورژانس نجف آباد در زمان ماموریت