مصدومیت نیسانی پنج عابر پیاده در نجف آباد
مصدومیت نیسانی پنج عابر پیاده در نجف آباد
ایمنا: سخنگوی اورژانس اصفهان گفت: حوالی ساعت شش  عصر چهارشنبه پنجم آبان1400، طی برخورد یک دستگاه نیسان با عابران پیاده در خیابان سعدی نجف آباد، چهار زن و یک کودک مصدوم و به بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد منتقل شدند.

مصدومیت نیسانی پنج عابر پیاده در نجف آباد

ایمنا: سخنگوی اورژانس اصفهان گفت: حوالی ساعت شش  عصر چهارشنبه پنجم آبان۱۴۰۰، طی برخورد یک دستگاه نیسان با عابران پیاده در خیابان سعدی نجف آباد، چهار زن و یک کودک مصدوم و به بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد منتقل شدند.

عباس عابدی ادامه داد: به محض گزارش این حادثه، دو آمبولانس اورژانس به محل اعزام شدند.

حادثه

حادثه

مصدومیت نیسانی پنج عابر پیاده در نجف آباد