ایمنا: سخنگوی مرکز اورژانس اصفهان گفت: کودک هشت ساله ای در نجف آباد، در حوالی ساعت ده و نیم شب سه شنبه ۲۶ اسفند ۹۹، بر اثر افتادن در آتش مربوط به چهارشنبه سوری، دچار سوختگی شد.

مصدومیت کودک ۸ساله در چهارشنبه سوری نجف آباد

ایمنا: سخنگوی مرکز اورژانس اصفهان گفت: کودک هشت ساله ای در نجف آباد، در حوالی ساعت ده و نیم شب سه شنبه ۲۶ اسفند ۹۹، بر اثر افتادن در آتش مربوط به چهارشنبه سوری، دچار سوختگی شد.

عباس عابدی افزود: این کودک که به بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد انتقال داده شده، از ناحیه دست و سر دچار سوختگی شده است.

چهارشنبه سوری مصدومیت کودک ۸ساله در چهارشنبه سوری نجف آباد مصدومیت کودک ۸ساله در چهارشنبه سوری نجف آباد

چهارشنبه سوری

مصدومیت کودک ۸ساله در چهارشنبه سوری نجف آباد