مدیر آبفای شهرستان: هر نجف آبادی به طور متوسط روزانه 150 لیتر آب در شبانه روز مصرف می کند که در صورت کاهش این میزان به 110 لیتر، می توانیم روزهای پایانی امسال را بدون مشکل خاصی در شبکه توزیع آب پشت سر بگذاریم.

مصرف روزانه ۱۵۰ لیتر آب در نجف آباد

مدیر آبفای شهرستان: هر نجف آبادی به طور متوسط روزانه ۱۵۰ لیتر آب در شبانه روز مصرف می کند که در صورت کاهش این میزان به ۱۱۰ لیتر، می توانیم روزهای پایانی امسال را بدون مشکل خاصی در شبکه توزیع آب پشت سر بگذاریم.

حسین مجیدی با اشاره به کاهش ۹۰درصدی حجم آب ذخیره شده در پشت سد زاینده رود به عنوان منبع اصلی تامین آب شرب استان گفت: با کاهش خروجی سد و بالطبع شبکه آب شرب استان، با محدودیت های جدی مواجه هستیم و در صورت عدم همکاری شهروندان در این خصوص، با کاهش فشار یا قطع آب شرب مواجه خواهیم شد.

اشاره به کاهش چشمگیر منابع آب اختصاص داده شده به صنایع و واحدهای تولیدی دیگر مطلبی بود که مجیدی با تشریح آن اظهار داشت: مردم می توانند در ایام پایانی سال با صرفه جویی آب در اموراتی مانند خانه تکانی، کمک شایانی به تامین بدون دغدغه آب شرب شهر کنند.

طی ۴۸ ساعت گذشته، برخی از نقاط شهرستان با مشکلاتی در زمینه تامین آب شرب مواجه شده اند.

مصرف آب مصرف روزانه ۱۵۰ لیتر آب در نجف آباد مصرف روزانه ۱۵۰ لیتر آب در نجف آباد               300x173

مصرف آب

مصرف روزانه ۱۵۰ لیتر آب در نجف آباد