مصطفی معین از شیراز کاندید شد
مصطفی معین از شیراز کاندید شد

وزیر علوم دولت خاتمی برای ورود به مجلس دهم ثبت نام کرد. مصطفی معین وزیر علوم دولت سیدمحمد خاتمی با حضور در وزارت کشور٬ برای ورود به مجلس دهم از حوزه شیراز ثبت نام کرد. مصطفی معین وزیر علوم در دولت اصلاحات بود که برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ نیز نامزد شده بود. وی […]

وزیر علوم دولت خاتمی برای ورود به مجلس دهم ثبت نام کرد.

مصطفی معین وزیر علوم دولت سیدمحمد خاتمی با حضور در وزارت کشور٬ برای ورود به مجلس دهم از حوزه شیراز ثبت نام کرد.

مصطفی معین وزیر علوم در دولت اصلاحات بود که برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ نیز نامزد شده بود.

وی در دو دوره سال‌های ‎۱۳۶۸-۱۳۷۲ در دولت اول هاشمی رفسنجانی و سال‌های ‎۱۳۷۶-۱۳۸۲ در دولت خاتمی جمعاً ۱۰ سال وزیر علوم بود و در سال ۱۳۸۲ و پس از حمله به کوی دانشگاه و دانشگاه تهران در اعتراض به این جریان از مقام خود استعفا کرد.

وی اصالتا اهل نجف آباد اصفهان و شاگرد آیت‌الله منتظری بوده است و به واسطه اینکه داماد آیت‌الله دستغیب است٬ از شیراز ثبت‌نام کرده است.

منبع:جنوب نیوز