معارفه رئیس جدید مخابرات شهرستان نجف آباد
معارفه رئیس جدید مخابرات شهرستان نجف آباد

امروزه داشتن اطلاعات همانند عناصر چهارگانه از عناصر اصلی حیات به شمار می رود. مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان در آیین تودیع و معارفه رئیس اداره مخابرات شهرستان نجف آباد، با بیان این مطلب گفت:  کشائی در ادامه افزود: عمده تفاوت جامعه بشری امروزی با جوامع بشری گذشته در کسب اطلاعات در زمینه های مختلف […]

امروزه داشتن اطلاعات همانند عناصر چهارگانه از عناصر اصلی حیات به شمار می رود.
مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان در آیین تودیع و معارفه رئیس اداره مخابرات شهرستان نجف آباد، با بیان این مطلب گفت:mokhaberat

 کشائی در ادامه افزود: عمده تفاوت جامعه بشری امروزی با جوامع بشری گذشته در کسب اطلاعات در زمینه های مختلف است که ابزارآلات مخابراتی نقش بسزائی در این خصوص ایفا می کند.
وی با قدردانی از زحمات آقای پورمحمدی، با معارفه آقای رحیمی به عنوان رئیس جدید اداره مخابرات شهرستان نجف آباد، از مسئولین شهرستان خواستار ادامه همراهی و هماهنگی با این اداره شد.