معارفه رییس جدید دامپزشکی نجف آباد+تصویر
معارفه رییس جدید دامپزشکی نجف آباد+تصویر
دامپزشکی استان: طی مراسمی با حضور مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان در محل فرمانداری شهرستان نجف آباد، از زحمات فضل الله صالحی تجلیل و میثم استکی به عنوان سرپرست جدید شبکه دامپزشکی این شهرستان معرفی شد.

معارفه رییس جدید دامپزشکی نجف آباد+تصویر

دامپزشکی استان: طی مراسمی با حضور مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان در محل فرمانداری شهرستان نجف آباد، از زحمات فضل الله صالحی تجلیل و میثم استکی به عنوان سرپرست جدید شبکه دامپزشکی این شهرستان معرفی شد.

 ارائه گزارش از میزان صادرات فرآورده های خام دامی استان به سایر کشورها، اجرای ۲۲ اردوی جهاد دامپزشکی در استان مانند روستای حسین آباد شهرستان نجف آباد از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بودند.
معارفه رییس جدید دامپزشکی نجف آباد؛ فضل الله صالحی نفر سوم از چپ و میثم استکی نفر چهارم از چپ

معارفه رییس جدید دامپزشکی نجف آباد؛ فضل الله صالحی نفر سوم از چپ و میثم استکی نفر چهارم از چپ

معارفه رییس جدید دامپزشکی نجف آباد+تصویر