مشرق: زهرا شیخی، نماینده مجلس پنج سوال از وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا را در توییتر منتشر کرد:

معامله با سلامت و معیشت مردم به بهانه کرونا

مشرق: زهرا شیخی، نماینده مجلس پنج سوال از وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا را در توییتر منتشر کرد:

چرا ۲۷ درصد نمونه‌های تحقیقات بالینی سازمان بهداشت جهانی مربوط به ایران است که تنها ۱ درصد از مبتلایان جهانی کرونا را دارد؟

چرا کشوری که به شدت تحریم دارویی است، در پژوهش های ناشناخته بر روی سلامت، در ردیف اول قرار میگیرد؟

چرا تجربه تلخ اعتماد به سازمان‌های ظاهرا جهانی در حوزه جمعیت را دوباره با کرونا تکرار می‌کنیم؟

چرا ترکیب ستاد ملی مبارزه با کرونا و نحوه تصمیم سازی آن شفاف نیست؟

چرا از نمایندگان ملت در مجلس هیچکس عضو این ستاد نیست و از درون آن خبر ندارد؟

بله! مردم باید ماسک بزنند اما کسانی که به بهانه کرونا معیشت و سلامت مردم را معامله می‌کنند باید ماسک از چهره بردارند؛

با جیب مردم بازی کردید، با جان آنها بازی نکنید، سلامت مردم بازیچه نیست!

توییت زهرا شیخی نماینده مجلس

توییت زهرا شیخی نماینده مجلس

معامله با سلامت و معیشت مردم به بهانه کرونا