معاون پزشکی دانشگاه آزاد نجف آباد معارفه شد
معاون پزشکی دانشگاه آزاد نجف آباد معارفه شد

جلسه معارفه دکتر عباسعلی جوادی به عنوان معاون پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد با حضور رئیس این دانشگاه برگزار شد. بر اساس حکم دکتر سید محمد امیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دکتر عباسعلی جوادی را به عنوان معاون علوم پزشکی این واحد معرفی و معارفه وی در جلسه ای با […]

جلسه معارفه دکتر عباسعلی جوادی به عنوان معاون پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد با حضور رئیس این دانشگاه برگزار شد.

بر اساس حکم دکتر سید محمد امیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دکتر عباسعلی جوادی را به عنوان معاون علوم پزشکی این واحد معرفی و معارفه وی در جلسه ای با حضور هیأت رئیسه، هیات علمی دانشکده های پزشکی، پرستاری، مامایی، بیمارستان و مسئولین نظام پزشکی اصفهان برگزار گردید.
دکتر سید محمد امیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد واحد نجف آباد، در این جلسه گفت: در سالگرد سی شش امین پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، انقلابی که باعث عزت و بزرگی مسلمانان در سراسر دنیا شد و به لطف خدا در این چند سال شاهد برکات و فعالیتهای درخشانی در ایران اسلامی هستیم و یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی و شهدای انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی راگرامی می داریم.
رئیس دانشگاه نجف آباد با تشکر و قدردانی از ریاست عالی دانشگاه و معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: با نگرش جدید و مثبت هیات رئیسه در ساختار علوم پزشکی دانشگاه، ایجاد پست معاونت علوم پزشکی را امری ضروری و نقطه عطفی در جهت ارتقاء این حوزه قلمداد کرد.
در ادامه، جوادی با تبریک دهه فجر اظهار داشت: خوشحالم که خدمتگزار مردم بخصوص دانشگاه و دانشگاهیان هستم و باید اذعان کنم در زمینه نظام سلامت جمهوری اسلامی چیزی از کشور های پیشرو در این حوزه کم ندارد و این باعث افتخار است.
وی افزود: امیدوارم با کمک و لطف الهی بتوانیم بیمارستان های دانشگاه را جهت آموزش مهیا کنیم وبا برنامه ریزی به دانشجویا ن پزشکی خدمت کنیم چون دانشجویان این دانشگاه از نظر علمی کمتر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیستند.

منبع خبر:imna.ir