اکبر کاظمی رزمنده اطلاعات عملیات لشکر 8 نجف اشرف در آستانه عملیات والفجر4 در مهر ماه 62، طی یک شناسایی به همراه یک نفر دیگر روی مین می روند. او به تنهایی در منطقه 15شبانه روز را با بدنی مجروح و بدون غذا سپری می کند. بعد از نجات از مهلکه نیز دوبار تا آستانه کشته شدن توسط ایرانی های می رود. او امروز راوی «معجزه شیلر» است.

معجزه شیلر؛ روایتی از ۱۵شبانه روز جدال با مرگ+فیلم

اکبر کاظمی رزمنده اطلاعات عملیات لشکر ۸ نجف اشرف در آستانه عملیات والفجر۴ در مهر ماه ۶۲، طی یک شناسایی به همراه یک نفر دیگر روی مین می روند. او به تنهایی در منطقه ۱۵شبانه روز را با بدنی مجروح و بدون غذا سپری می کند. بعد از نجات از مهلکه نیز دوبار تا آستانه کشته شدن توسط ایرانی های می رود. او امروز راوی «معجزه شیلر» است.

این کتاب را انتشارات مهر زهرا (س) منتشر کرده است. در حاشیه مراسم پنجم اسفند ماه در نجف آباد، از اکبر کاظمی (سمت راست در تصویر) نیز تجلیل شد. کلیپ را «محمد رضا سلطانی» تهیه کرده است.

اکبر کاظمی رزمنده لشکر8 نجف اشرف معجزه شیلر؛ روایتی از ۱۵شبانه روز جدال با مرگ+فیلم معجزه شیلر؛ روایتی از ۱۵شبانه روز جدال با مرگ+فیلم                     2 300x200

اکبر کاظمی رزمنده لشکر۸ نجف اشرف

معجزه شیلر؛ روایتی از ۱۵شبانه روز جدال با مرگ+فیلم