معرفی برترین پژوهشگران دانشگاه آزاد نجف آباد
معرفی برترین پژوهشگران دانشگاه آزاد نجف آباد

رضا ابراهیمی معاون پژو هش و فناوری واحد نجف آباد در گفتگو با آنا گفت: هفت نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف اباد پس از ارزیابی عملکرد پژوهشی و تحقیقاتی ۴۰۰ عضو هیات علمی این واحد به عنوان پزوهشگران بر‌تر سال جاری انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفتند. مشخصات و رزومه […]

رضا ابراهیمی معاون پژو هش و فناوری واحد نجف آباد در گفتگو با آنا گفت: هفت نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف اباد پس از ارزیابی عملکرد پژوهشی و تحقیقاتی ۴۰۰ عضو هیات علمی این واحد به عنوان پزوهشگران بر‌تر سال جاری انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفتند.

مشخصات و رزومه علمی پژوهشگران مذکور به شرح زیر می باشد:

غضنفر شاهقلیان با انتشار ۲۱ مقاله در مجلات معتبر بین المللی ISI، بیش از ۲۹ مقاله در مجلات معتبر بین المللی غیر ISI، ۱۹ مقاله در مجلات معتبر علمی پژوهشی، بیش از ۱۰۰ مقاله در کنفرانس‌های معتبر ملی و بین المللی، تالیف ۹ عنوان کتاب، انجام ۹ طرح تحقیقاتی و مدیر مسئولی مجله روش‌های هوشمند در صنعت برق از دانشکده مهندسی برق،

سید علی حسن‌زاده با انتشار ۴۱ مقاله در مجلات معتبر بین المللی ISI، ارائه ۱۸ مقاله در کنفرانس‌های معتبر بین الملللی و ملی و کسب عنوان مقاله بر‌تر فنی و مهندسی جشنواره فرهیختگان کشور از دانشکده مهندسی مواد و متالورژی،

آرش کریمی‌پور با انتشار ۳۵ مقاله در مجلات معتبر بین المللی ISI، ۱۰ مقاله در مجلات معتبر علمی پژوهشی، ۲۲ مقاله در کنفرانس‌های معتبر ملی و بین المللی، تألیف یک عنوان کتاب و ترجمه پنج عنوان کتاب و انجام دو طرح پژوهشی، داور برخی ار معتبر‌ترین مجلات مهندسی مکانیک از جمله Int. J. Heat & Mass Transfer و Int. J. Thermal sciences، از دانشکده فنی و مهندسی،

علی صفار تلوری به خاطر انتشار ۳۱ مقاله در مجلات معتبر بین المللی ISI، ۱۰ مقاله در کنفرانس‌های معتبر ملی و بین المللی، تألیف ۲ عنوان کتاب و انجام ۳ طرح پژوهشی از دانشکده مهندسی هسته‌ای و علوم پایه،

سهیلا ریاحی‌نژاد به خاطر انتشار ۱۰ مقاله در مجلات معتبر بین المللی ISI، ۱۰ مقاله در مجلات معتبر علمی پژوهشی، ۳۰ مقاله در همایش‌های معتبر ملی و بین المللی، تألیف ۳ عنوان کتاب و راهنمایی بیش از ۳۰ پایان نامه دکتری حرفه‌ای از دانشکده پزشکی،

فرامرز صافی به خاطر انتشار ۱۵ مقاله در مجلات معتبر بین المللی و ISI، ۵۰ مقاله در کنفرانس‌های معتبر ملی و بین المللی، تألیف ۲ عنوان کتاب، راه اندازی موتور جستجوی ملی پارس جو برای استانداری اصفهان، راه اندازی اولین سرویس اصالت سنج متون بر اساس موتور جستجو و مدیر عاملی شرکت دانش بنیان از دانشکده مهندسی کامپیو‌تر،

مهدی مومنی به خاطر انتشار ۳۰ مقاله در مجلات معتبر علمی پژوهشی، ۲۰ مقاله در مجلات معتبر بین المللی، ۴۰ مقاله در کنفرانس‌های معتبر ملی و بین المللی، تالیف ۵ عنوان کتاب و انجام ۵ طرح تحقیقاتی از دانشکده علوم انسانی، و مجید قشنگ عضو هیات علمی پراستناد دانشکده مهندسی هسته‌ای و علوم پایه به خاطر انتشار ۳۰ مقاله در مجلات معتبر علمی پژوهشی، ۲۰ مقاله در مجلات معتبر بین المللی، ۴۰ مقاله در کنفرانس‌های معتبر ملی و بین المللی، تالیف ۵ عنوان کتاب، انجام ۵ طرح تحقیقاتی و معرفی مقاله وی به عنوان مقاله داغ و پراستناد بر اساس پایگاه ISI 

منبع:ایسکا نیوز