نجف آباد،اصفهان- ایرنا- رضا ابراهیمی، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد نجف آباد به عنوان سرپرست این واحد دانشگاهی منصوب شد. حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور در حکمی، رضا ابراهیمی کهریز سنگی را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد منصوب کرد. ابراهیمی سومین رئیس دانشگاه آزاد نجف آباد از زمان تاسیس در سال […]

نجف آباد،اصفهان- ایرنا- رضا ابراهیمی، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد نجف آباد به عنوان سرپرست این واحد دانشگاهی منصوب شد.

حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور در حکمی، رضا ابراهیمی کهریز سنگی را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد منصوب کرد.
ابراهیمی سومین رئیس دانشگاه آزاد نجف آباد از زمان تاسیس در سال ۱۳۶۴ تاکنون است.
دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد دارای ۲۷ هزار دانشجو و ۶۰۰ نفر هیات علمی است. (ابراهیمی نفر چهارم از سمت راست در تصویر است)