مجتبی راعی فرماندار شهرستان نجف‌آباد، در نامه‌ای که به تاریخ ۱۶ فروردین تنظیم شده، اعضای هیات بازرسی شهرستان در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری و ششمین انتخابات شوارها را معرفی کرد.

معرفی هیات بازرسی انتخابات ۱۴۰۰ در نجف‌آباد

مجتبی راعی فرماندار شهرستان نجف‌آباد، در نامه‌ای که به تاریخ ۱۶ فروردین تنظیم شده، اعضای هیات بازرسی شهرستان در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری و ششمین انتخابات شوارها را معرفی کرد.

طبق این نامه مهر السادات هاشمی معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری به عنوان رییس هیات بازرسی، علیپور رییس اداره صمت و معدن به عنوان دبیر و علیرضا قناعتکار رییس اداره بهزیستی به عنوان عضو هیات بازرسی انتخاب شده‌اند.

انتخابات در باغ ملی نجف آباد معرفی هیات بازرسی انتخابات ۱۴۰۰ در نجف‌آباد معرفی هیات بازرسی انتخابات ۱۴۰۰ در نجف‌آباد                   300x200

انتخابات در باغ ملی نجف آباد

معرفی هیات بازرسی انتخابات ۱۴۰۰ در نجف‌آباد