مشرق: کیانوش جهانپور در توییتی درباره ۴فرآورده طبیعی برای بهبود علائم کرونا نوشت: برای بهبود علایم بیماری کووید١٩ یا کمک به بهبود و روند درمان بیماران، تاکنون چهار فرآورده طبیعی با اجزای گیاهی مصوبه کمیسیون قانونی سازمان غذا و دارو را اخذ نموده اند

معرفی ۴ فرآورده طبیعی بهبود کرونا توسط وزارت بهداشت

مشرق: کیانوش جهانپور در توییتی درباره ۴فرآورده طبیعی برای بهبود علائم کرونا نوشت: برای بهبود علایم بیماری کووید١٩ یا کمک به بهبود و روند درمان بیماران، تاکنون چهار فرآورده طبیعی با اجزای گیاهی مصوبه کمیسیون قانونی سازمان غذا و دارو را اخذ نموده اند که دو مورد منجر به صدور مجوز تولید موقت و مشروط به مدت شش ماه شده است:

١- اسپری دهانی PHR 160:

حاوی شش اسانس گیاهی که با توجه به نتایج کارآزمایی بالینی ارایه شده با مورد مصرف کمک به بهبود عوارض ریوی کووید_١٩ شامل تنگی نفس، سرفه، اکسیژن شریانی

۲- شربت موکوزیفت حاوی عصاره آبی میوه دو گیاه با توجه به مدارک کارآزمایی بالینی ارایه شده با مورد مصرف:

بهبود علایم خستگی و بی اشتهایی در بیماران مبتلا به کووید ١٩

و دو مورد فراورده دیگر که مصوبه کمیسیون اخذ کرده اند، ولی هنوز برای آن ها مجوز موقت صادر نشده است:

۳- فرآورده شربت تولیدی با نام اظهار شده استاپ سیویر (نام فرآورده تایید نهایی نشده است)

بر اساس کارآزمایی بالینی با مورد مصرف: کاهش دوران بستری و بهبود هایپوکسی، حاوی هفت جزء گیاهی

۴- فرآورده شربت با نام اظهار شده آنوال اس (نام فرآورده تایید نهایی نشده است) حاوی یک جزء گیاهی

بر اساس کارآزمایی بالینی با مورد مصرف: بهبود برخی علایم بیماری کرونا

توییت جهانپور در مورد داروهای گیاهی کرونا

توییت جهانپور در مورد داروهای گیاهی کرونا

معرفی ۴ فرآورده طبیعی بهبود کرونا توسط وزارت بهداشت