معضلات فروشگاه های بزرگ در نجف آباد
معضلات فروشگاه های بزرگ در نجف آباد
«شهروند»: سلام.چند مدتی است تعدادی فروشگاه بزرگ توسط یک مجموعه غیر بومی در مناطق اغلب کم برخوردار نجف آباد با اسم و عناوین بیشتر میوه ای (ارزانسرای...) تاسیس شده اند.

معضلات فروشگاه های بزرگ در نجف آباد

«شهروند»: سلام.چند مدتی است تعدادی فروشگاه بزرگ توسط یک مجموعه غیر بومی در مناطق اغلب کم برخوردار نجف آباد با اسم و عناوین بیشتر میوه ای (ارزانسرای…) تاسیس شده اند.

از فواید مختصر اینگونه فروشگاه ها که بگذریم، ضررهای متعدد آن قابل توجه و غیرقابل توجیه است:

۱-کسب و کارهای خُرد پیرامون این فروشگاه ها زیر چرخ اقتصاد لیبرالی له شده و تعداد بسیاری از کسبه سر محل بیکار و دچار مشکلات اقتصادی و خانوادگی شده اند.

۲-این مجموعه با نفوذی که در برخی ادارات و مراکز دارند، کالاهای اساسی یارانه ای را از دولت تحویل گرفته و در شبکه خود توزیع می کنند که همین امر نیز ضمن شهرت بیشتر، با حواشی فراوانی همراه است. از جمله الزام مشتری به خرید سایر اجناس به همراه اقلام اساسی،ایجاد محدودیت در خرید برخی اجناس و …

۳-با توجه به غیر بومی و نامأنوس بودن موسسین و گردانندگان این فروشگاه ها با فرهنگ نجف آباد، به کارگیری بانوان با هرگونه پوشش و آرایش و استفاده از هر نوع آهنگ و موزیک (بعضا خوانندگان زن خارج از کشور)، توزیع هرگونه اقلام فرهنگی ضد ارزشی و … در حال انجام بوده و متأسفانه هیچگونه نظارت و برخورد موثری با این موارد صورت نگرفته است.

لذا از مسئولین اقتصادی و فرهنگی شهر انتظار می رود به عنوان یک مطالبه منطقی، به موارد فوق و سایر موارد مشابه رسیدگی و مردم شریف و نجیب شهرستان را در جریان اقدامات خود قرار دهند.

فروشگاه بزرگ

فروشگاه بزرگ

معضلات فروشگاه های بزرگ در نجف آباد