معضلِ سگ های ولگرد برای نجف آباد
معضلِ سگ های ولگرد برای نجف آباد
ایرنا: شهردار نجف آباد با اشاره به آمار بالای سگ‌های ولگرد در این شهر گفت: ساماندهی و جمع آوری این حیوانات هزینه زیادی را برای مدیریت شهری داشته و حلقه مفقود قانونی در این موضوع کار را سخت کرده است.

معضلِ سگ های ولگرد برای نجف آباد

ایرنا: شهردار نجف آباد با اشاره به آمار بالای سگ‌های ولگرد در این شهر گفت: ساماندهی و جمع آوری این حیوانات هزینه زیادی را برای مدیریت شهری داشته و حلقه مفقود قانونی در این موضوع کار را سخت کرده است.

عبدالرسول امامی  افزود: تعدادی زیادی از سگ‌های بالاصاحب در سطح شهر جمع آوری و  در حال نگهداری هستند که این روند افزایشی موجب کمبود محیط نگهدای شده است. فقدان قوانین منسجم برای این موضوع باعث شده که این عملکرد شهرداری به سرانجام نرسد و با وجود جمع آوری سگ های ولگرد در سطح شهر اما باز شاهد وجود تعداد زیادی از سگ ها و نارضایتی مردم هستیم.

شهردار نجف آباد هزینه تامین مکان، خوراک و نگهداری سگ‌ها را مهم خواند و اذعان داشت: این اعتبار به شهرداری تحمیل می شود و باید فرآیند پس از زنده گیری و جمع آوری مورد پیش بینی قرار گیرد.

نجف آباد نیوز: اواخر سال۹۹ طی دوره پنجم شورای شهر، شهرداری نجف آباد مجموعه ای با عنوان «پناهگاه سگهای بلاصاحب» را در زیربنای ۲هزار مترمربع، شامل شش محوطه روباز، یک محوطه مسقف، آبخوری اتوماتیک و دیگر امکانات مورد نیاز را با هزینه بیش از هفتصد میلیون تومان، در نزدیکی سایت دفن زباله (پشت دانشگاه آزاد) افتتاح کرد.

در این مجموعه که ظرفیت نگهداری هم زمان چند صد سگ ولگرد را دارد، روزانه هزینه قابل توجهی از محل عوارض پرداختی شهروندان صرف غذا، سلامت و بهداشت این حیوانات موذی می شود؛ جیواناتی مزاحم که عقل و شرع، اجازه حذف فیزیکی آن ها را داده ولی مسئولان مربوطه، «شجاعت مدیریتی» لازم را برای چنین کاری ندارند.

پناهگاه سگ های ولگرد در نجف آباد

پناهگاه سگ های ولگرد در نجف آباد

معضلِ سگ های ولگرد برای نجف آباد